Castell d’Hostalric


Realització d’una maqueta del castell d’Hostalric a escala 1:50, construïda amb poliuretà dn-100, i 7 edificacions realitzades amb impressió 3D, col·locada sobre una base de fusta de 2.640 x 1.750. Els edificis s’han realitzat amb estereolitografia SLA i s’ha fet servir una resina d’alt detall per a poder remarcar teules i maçoneria, amb la qual cosa s’ha evitat que es perdi el relleu al pintar la maqueta. Acabat amb pintura blanca en capes d’1 a 3 micres.