Making Friends


Realització de 2 figures per a l’exposició MAKING FRIENDS de Cesc Grané.

Realització de 2 figures d’aproximadament 1 metre d’alçada amb Porex d’alta densitat i utilitzant la tecnología de mecanitzat amb màquines de CNC a partir d’un fitxer en 3D.
Els acabats d’aplicació de resines i pintures brillants d’alta duresa van ser portades a terme pel propi client.