Reproducció escultura llum

Foneria D'art Barberí
Autora Miguelina Rivera
Peça original de 13 cm

Digitalització amb llum blanca de la peça original.
Tractament de la malla amb programes de dibuix adequats.
Ampliació a Ø 700 i Ø 2.100 mm.
Fabricació amb porex DN-30.