Nou servei de prototipad ràpid

22 juliol, 2013

MODELPOREX-FABROCAM

 Modelporex, S.L. ha arribat a un acord de col · laboració amb l’Empresa FABROCAM per poder oferir als seus clients un servei de PROTOTIPAT.

 CAPACITATS DE FABRICACIÓ POR TECNOLOGIES DE PROTOTIPAT RÀPID

1.- Estereolitografía (SLA)

La Estereolitografia és una de les tècniques pioneres al mercat. Aquesta tècnica consisteix a desencadenar un procés de polimerització mitjançant la incidència d’un làser UV d’uns pocs miliwats. Els punts atacats pel feix làser solidifiquen, creant una capa consistent amb la forma de tall que li correspongui a cada altura. La geometria 2D de cada tall o capa dirigeix ​​el moviment de dos miralls galvanomètrics que reflecteixen el feix làser sobre la superfície de treball. Quan una capa acaba, mecànicament baixa un pistó, permetent que quedi coberta per la nova capa líquida amb el gruix desitjat per continuar el procés.

Aquesta solidificació es va realitzant per capes fins a completar la peça. Posteriorment es precisa un post-curat perquè la peça quedi totalment solidificada. Aquest tractament es realitza en un forn sota llum ultraviolada.

 01

 2.- Tecnologia polyjet

Els materials utilitzats per fabricar els prototips mitjançant la tecnologia Polyjet són resines fotosensibles que es dipositen en estat líquid i endureixen gràcies als raigs UV, és a dir curen amb la llum solar. La precisió dimensional (0,1 mm) i la qualitat en els detalls i  l’acabat superficial és òptima en treballar la màquina amb una alçada de capa de 16 micres. D’aquesta manera les peces obtingudes són totalment vàlides per a presentacions comercials, exposicions, etc.

Actualment amb aquesta tecnologia s’ha desenvolupat la possibilitat de treballar amb dos materials simultàniament.

 3. SLS, sinteritzat laser

 Mitjançant aquesta tecnologia es fabriquen a partir de fitxers CAD 3D prototips funcionals en material Poliamida. El sistema de Sinteritzat, utilitza un làser per aglutinar unes partícules de pols de plàstic de manera que va conformant una peça mitjançant la pols. Com totes les tecnologies de prototipatge, funciona per capes, en aquest cas de pols.

La mateixa pols no aglutinada, serveix de suport per a les zones en voladís del disseny. Aquesta tecnologia compta amb la possibilitat de treballar en diversos materials i fins i tot d’incorporar càrregues de fibra per donar-li major resistència als prototips.

L’acabat superficial és rugós però la funcionalitat dels prototips és bona. El color de les peces és blanc. El cost dels prototips es redueix significativament en enviar conjunts que puguin realitzar-se en una mateixa cuba.

 02

 4. Tecnologia FDM

 Per companyies que volen produir els seus propis prototips ràpids però que no volen fer una forta inversió econòmica en un sistema de ràpid prototyping, el FDM es transforma en una bona alternativa.

Igual que en els sistemes anteriors, l’element de partida és un model CAD tridimensional, que és seccionat per plans horitzontals i les seccions són transferides a la màquina de “Ràpid Prototyping” on es construeix la peça.

El material termoplàstic, en estat de semi-fusió, és extruït a través d’un filtre i dipositat capa per capa fins a completar el model. El capçal de la màquina és alimentat mitjançant material en forma de fil. Al capçal, aquest material és escalfat fins a 1 º C per sobre de la temperatura de fusió.

Quan el material és dipositat pel capçal, aquest exerceix alhora una determinada pressió sobre el mateix, aconseguint, d’una banda, que quedi soldat immediatament amb la capa anterior i, d’altra, el gruix de capa desitjat.

Les temperatures utilitzades en aquest procés oscil·len entre 70 º C i 140 º C.

El material inicialment es troba en bobines de filaments de 1.8 mm (0.07 “) de diàmetre i en dos tipus: a) el material propi de la peça, b) el suport, material de la mateixa naturalesa però de major fragilitat. L’existència del suport en l’elaboració de prototips, és imprescindible en aquest tipus de tecnologia. La quantitat que intervé de cada un dels materials varia depenent de la forma i orientació de la peça. El suport ajuda a mantenir l’estabilitat dimensional de la peça durant la seva conformació, evitant enfonsaments i deformacions.

 03

 5.- El Mecanitzat a alta velocitat

 Les característiques del motlle d’injecció de plàstics són tan diverses com els mateixos components, cosa que fa difícil argumentar solucions globals per a totes les empreses del sector. Les precisions, els acabats superficials, etc .. són molt diferents entre un motlle destinat a la fabricació de connectors telefònics o equipament mèdic i un altre destinat a para-xocs de cotxe.

Ara bé, el sector sent la pressió constant d’uns terminis de lliurament cada vegada més curts i exigències de qualitat que fa 5 anys eren impensables.

El Mecanitzat d’Alta Velocitat consisteix en l’optimització del mecanitzat amb les possibilitats existents limitat per la peça / material a mecanitzar i les eines-màquines (CAD / CAM-CNC) disponibles. Això pot suposar mecanitzar a velocitats de tall entre 5 i 10 vegades superiors a les que s’utilitzen de manera convencional “per a cada material”.

El MAV tendeix a substituir les passades de gran profunditat a baixa velocitat de tall per moltes passades ràpides de menor profunditat de tall, obtenint un considerable augment de ferritja desallotjada (volum de material per unitat de temps).

Les altes velocitats de tall i els elevats avanços disminueixen les forces de tall gràcies a gruixos de ferritja cada vegada més petits.

 04

 6. Colada al buit (VCS)

 La colada al buit s’obté mitjançant la fosa de la silicona a través d’un model màster que un cop extret ens permet tenir un motlle tou sobre el qual es realitza el colat de material desitjat.

Es prepara acuradament un model màster, realitzat normalment en SLA o SLS, per obtenir els plànols d’unió i assegurar el bon acabat de les superfícies. A continuació es realitza la fosa de la silicona al voltant del model màster.

Un cop endurida la silicona, el motlle es talla segons els plànols d’unió i s’extreu el model màster, deixant una cavitat per fondre còpies. Gràcia a la flexibilitat de la silicona, els petits talls esbiaixats no presenten grans problemes a l’hora de separar les parts del motlle.

Per dur a terme les còpies s’usen poliuretans bicompostos. Per evitar l’aparició de bombolles d’aire, el modelat es porta a terme al buit de manera que s’aconsegueix una producció de peces d’alta qualitat a major velocitat. Existeix una àmplia varietat de poliuretans amb diverses característiques, ideals per a la producció de prototips que es poden utilitzar per a proves funcionals sota diverses condicions, com ara les proves mecàniques i les proves tèrmiques o  ambient químiques.

També es pot realitzar la fosa d’altres materials, com ara la silicona. No obstant això, a causa de la viscositat de la silicona, aquesta tècnica difereix del procés tradicional de fosa. Per a la fosa de les silicones s’utilitzen diferents premses que permeten introduir la silicona dins del motlle de silicona. El motlle en silicona no és massa car i ofereix gran exactitud en l’acabat, de manera que les peces fabricades amb aquesta tècnica són ideals per a la realització de prototips i sèries petites.

05

06

7.-RIM- Reacció d’emmotllament per injecció

RIM (Reaction Injection Moulding, Emmotllament per Injecció-Reacció) és una tècnica per produir peces de plàstic mitjançant la injecció a baixa pressió de resines termostables en motlles.

Es poden utilitzar diferents tipus de motlles, però, són els motlles de resina dels que s’usen amb més freqüència.

Principalment es realitzen motlles per a sèries petites construïts a partir d’un model produït mitjançant mètodes de prototipat ràpid.

Si necessites prototips tangibles essencialment funcionals o de muntatge, aquesta pot ser la tecnologia que necessites. S’obtenen peces de grans dimensions, resistents que poden assajar, mecanitzar, rebre tractaments posteriors (sorrejats, deposicions, metàl·liques, …) i pintar. Destaquem la flexibilitat dels models obtinguts, encara que no de manera multidireccional.

Les resines de poliuretà, amb les seves diferents formulacions, ens permeten obtenir varietat de plàstics, des elastòmers fins policarbonats.