Maqueta topogràfica de Montserrat

 

Maqueta topogràfica de Montserrat.

Maqueta topogràfica de la muntanya de Montserrat, a Barcelona.