Sagrada Familia

 

Sagrada Familia.

Mecanitzat de la peça en Poliuretà alta densitat per poder fabricar el motlle i següent encofrat + recobriment amb ceràmica. Modelporex fa la part de mecanitzat amb CNC 5 m. + robot Abb de 7 m.