Política de qualitat

Missió:
Oferir als clients un servei tècnic professional amb l'objectiu de complir les especificacions i poder assegurar la funcionalitat de les peces que es fabriquen a partir dels nostres models.

Visió:
Arribar a ser una empresa de referència a Catalunya al sector.

Valors:
Orientem tota la nostra estratègia per aconseguir complir les expectatives dels clients i la resta de parts interessades. Per fer-ho, vetllem per mantenir la nostra identitat en totes les actuacions que fem a través dels valors següents:

• Lleialtat, entusiasme i creativitat amb allò que ens comprometem i allò que acabem fent.
• Compromís amb el client per entendre què li aporta valor.
• Compromís en el compliment dels requisits legals que apliquin a la nostra activitat.
• Prestar un servei de qualitat a totes les nostres activitats.
• Compromís en la millora contínua del nostre servei i en dur a terme una vigilància tecnològica a nivell d'equips i materials.
• Confiança en les nostres possibilitats i coneixements.
• Professionalitat i confidencialitat del nostre equip i col·laboradors.
• Honestedat amb el client i proveïdors.
• Responsabilitat a l'hora d'assumir les nostres obligacions i responsabilitats.
• Treballar en equip a partir del respecte i confiança mutus.


Giorgio Gómez
Direcció General Model Pórex, S.L.
18/05/2022